کسب مقام سوم مسابقات بدمینتون توسط بانوی ورزشکار مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲

بانوی ورزشکار مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲ در مسابقات پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مقام سوم را کسب کرد.

منطقه کهگیلویه و بویراحمد مقام سوم مسابقات بدمینتون توسط بانوی ورزشکار مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲ در مسابقات پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به میزبانی شهرکرد کسب شد.

بانوی دانشجوی ورزشکار خانم هاجر فتحی از مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲ استان کهگیلویه و بویراحمد در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به میزبانی شهرکرد شرکت کرده بود.