فرهنگی هنری :

مجموعه اعتقادات، بایدها، نبایدها ،ایده ها ،آداب ورسوم و پندارهای یک جامعه که در گذر زمان جزء جدانشدنی زندگی افراد آن جامعه محسوب گردیده و شاکله و هویت آن ها را تشکیل می دهد اصطلاحا فرهنگ نامیده می شود. فرهنگ نهادینه شده در هر جامعه به نوعی” باور مردم” را پشتوانه خود دارد و در واقع به دلیل همین پشتوانه است که در زندگی روزانه مردم جریان دارد؛ مثلا اگر مردم کشور ما در مراسم عروسی آداب خاصی ودر مراسم عزا آداب دیگری دارند (واین آداب ومراسم مورد قبول واقع شده است )به دلیل پشتوانه مردمی این آداب ومراسم است وبدیهی است همیشه میان باور مردمی ویک هنجار اجتماعی رابطه متقابل برقرار خواهد بود. فرهنگ عمومی از یک سو مخلوق آحاد جامعه است؛ از سوی دیگر در تنظیم نگاه آن ها به جامعه وطبیعت تعیین کننده است و از سوی سوم به حمایت ومحافظت افراد جامعه نیاز دارد تا در طول زمان دچار انحراف نگردد.
براساس همین نگاه و وجود همین ضرورت در دانشگاه ها واحدی اداری زیر نظر مدیر امور دانشجویی و فرهنگی شکل گرفته تا دغدغه ای که عنوان شد، سامان یابد

اهداف راهبردی سازمان بسیج اساتید 
الف) بهره گیری از ظرفیت قانونی و اساتید متعهد و متخصص

ب) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن
ج) کمک به فرآیند اسلامی کردن دانشگاه و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
د) اشاعه و ترویج تفکر بسیجی و ارزش های انقلاب اسلامی
ه) تدوین الگوی توسعه فرهنگی در دانشگاه مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی
و) توسعه گروه های علمی اثر بخش و کمک به تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علم
ز) توسعه منابع انسانی
سازمان بسیج اساتید در حال حاضر در ۳۱ مرکز استان ، ۳۲۲ دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور و با بیش از ۱۱۰۰۰ عضو از میان اعضای هیات علمی دانشگاهها که در قالب گروههای علمی سازماندهی شده اند درجهت تحقق اهداف و راهبردهای فوق فعالیت می نمایند.

 سند چشم انداز سازمان بسیج اساتید

سازمان بسیج اساتید ، سازمانی است   توسعه یافته ، منسجم ، شمول پذیر ، کارآمد ، اثربخش ، خلاق و نوآوردر ابداع روش های نوین و میان بر ، موثر در صحنه های مختلف
سایت اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان

علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، برخوردار از اعضای متعهد و فرهیخته و دارای تفکر ناب بسیجی ، دارای تعامل سازنده با دولت ، جامعه و دانشگاه ها ، انعطاف پذیر در مواجهه با نیازها و چالش های پیش رو و کمک کننده به نهضت نرم افزاری و اقتدار علمی کشور به منظور تحقق چشم انداز ۲۰ ساله و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
 وظایف کلی کانون بسیج اساتید
الف)ماموریت:
جذب ، آموزش، سازماندهی،تجهیز،حفظ و انسجام و تشکیل هسته های علمی، پژوهشی ،وتوسعه و تعمیق انقلاب اسلامی.
ب)وظایف کلی:
۱- یافتن و جذب دانه به دانه  اساتید متدین ، انقلابی و کارآمد.
۲- شناخت و جذب اساتید به بسیج.
۳- ایجاد حلقه های وصل به دانشجویان و بدنه دانشگاهی.
۴- انجام اقدامات علمی،پژوهشی،فرهنگی،تبلیغاتی.
۵- شناخت شبهات ، تهدیدات ، فرهنگی ، آشکار و پنهان دشمن.
۶- تشکیل و توسعه هسته های علمی و پژوهشی اساتید.
۷- ایجاد تعامل با سطوح مختلف مدیریتی،علمی،اجرای و نظارتی در دانشگاه در اسلامی  و کار آمد نمودن ……
۸- ایجاد تعاملات سازمانی با بسیج دانشجویی دانشگاه.
۹- اداره ، هدایت ، کنترل و پشتیبانی از رده بسیج اساتید در دانشکده ها.
۱۰- ایجاد زمینه تولید علم ، خلاقیت ، ابتکار و نو آوری.
۱۱-برنامه ریزی بمنظورایجادارتباط اساتید بسیجی با مراکز علمی،صنعتی،کشاورزی،سازندگی
۱۲- تقویت خود باوری و ایجاد اعتماد به نفس در جامعه اسلامی.
۱۳-هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی،فرهنگیو تحقیقاتی به دانشجویان.
۱۴-هدایت،حمایت،و جهت دهی به فعالیت های علمی،پژوهشی و پایان نامه های اساتید.
۱۵- بر گزاری کارگاههای علمی،آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی .
۱۶-تهیه گزارش عملکرد برنامه های بسیج و ارائه به مراجع ذیربط.
۱۷-بزرگداشت ایام ا… ،مناسبتها،جشنواره ها و اردوهای علمی،فرهنگی و مشارکت فعال در فعالیتهای عمومی.

دارالقران

معرفي دارالقرآن 
با توجه به ضرورت گسترش هرچه بيشتر فضاي قرآني در دانشکده و جبران عقب‌ماندگي‌هاي فرهنگي و قرآني اين مجموعه راه‌اندازي گرديده و به انجام فعاليت‌هاي قرآني اهتمام می ورزد.

اهداف و ماموريت ها   
تلاش در جهت توسعه كمی و كيفی آموزش‌های قرآن كريم با نگرش اصولي و كلان با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و امكانات آموزشي دانشکده
توسعه آموزش‌هاي عمومي در راستاي تحقق نهضت قرآن آموزي توسعه آموزش‌هاي تخصصي(ترجمه و تفسير) متناسب با نيازهاي مخاطبان
حمايت و پشتيبانی از حركت‌هاي خودجوش در زمينه نشر و ترويج فرهنگ قرآن كريم و تلاش در جهت هماهنگي و ساماندهي اين حركت‌ها و نظارت هرچه بهتر نسبت به فعاليت‌هاي قرآني
بهره‌گيری از فن‌آوري نوين و اطلاع‌رساني مفيد و موثر در حوزه فرهنگ قرآني

فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي 
برگزاري مسابقات قرآنی
برگزاری محافل هفتگی قرائت و تفسیر قرآن در خوابگاهها یا محافل انس با قرآن در نماز خانه دانشکده
تهیه نشریه قرآنی و برگزاري آموزش‌هاي عمومي قرآن كريم( روانخوانی، تجوید و حفظ)

نشریه دانشجویی