ریاست مرکز

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : نذیر چترروز

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مجموعه سوابق آموزشی و پزوهشی : ۸ سال

 

فعالیت های آموزشی و مسئولیت های اجرایی

رئیس شورای آموزشی مرکز

رئیس شورای پژوهش

تدریس دروس تخصصی رشته حقوق از سال ۱۳۹۳

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف

رئیس شورای حل اختلاف مرکز

رئیس شورای فرهنگی

مسئول حراست و امور فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲ از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

مسئول حفاظت آزمون های مرکز

عضو شورای مرکزی هم اندیشی و تعامل دانشگاه جامع