نشانی: گچساران بلوار ولی عصر (عج) روبروی پارک شهدای گمنام جنب ام ار ای میلاد نور.

 

تلفن: ۰۷۴۳۲۲۲۲۱۱۱ – ۰۷۴۳۲۲۲۷۲۰۷ – ۰۷۴۳۲۲۲۸۰۵۵ – ۰۷۴۳۲۲۲۷۲۱۷ – ۰۹۱۷۱۴۷۰۰۹۰- ۰۹۱۷۶۲۶۴۰۴۳
فکس: ۰۷۴۳۲۲۲۷۲۳۱