برگزاری انتخابات انجمنهای علمی،کانونهای فرهنگی،دینی واجتماعی

انتخابات انجمن های علمی‌دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری  و دینی و اجتماعی مرکز آموزش علمی- کاربردی گچساران۲ در تاریخ ۰۳/۰۳/۹۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در ساختمان شماره ۲ (واقع در کارکنان  کوچه ۲۰ شمالی) وبا حضور جمعی از اساتید و دانشجویان تشکیل و پس از معرفی کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی انجمن و اعلام برنامه‌های آتی توسط کاندیداهای مذکور از مجموع آراء مأخوذه، افراد به ترتیب حائز اکثریت آراء شده و به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

 

 

مباحث اصلی مطرح شده
در جلسه

 

*تلاوت آیاتی از کلام ا…..مجید توسط سید عرفان حسینی

*خیر مقدم گویی آقای نذیر چترروز و تشکر از حضور اساتید و دانشجویان

*سخنرانی حجة الاسلام حسین موسی پور در خصوص نقش مهم جایگاه امور فرهنگی و انتخابات انجمن ها و کانون های فرهنگی هنری در دانشگاه

*برگزاری انتخابات با حضور اساتید و دانشجویان

 

 

افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء شده و به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی عضویت
۱ سید مرتضی جلالی پور حقوق ۹۶۲۳۷۱۳۶۱۷۰۰۱۸ دبیر انجمن علمی رشته حقوق
۲ مریم راه پیما HSE ۹۷۲۳۷۱۳۶۱۹۰۰۴۴ دبیر انجمن علمی رشته HSE
۳ مریم مکاریان معماری ۹۷۱۳۷۱۳۶۱۸۰۰۳۹ دبیر انجمن علمی رشته معماری
۴ عبدالکریم گله دار روابط عمومی ۹۶۲۳۷۱۳۶۱۷۰۰۶۹ دبیر انجمن علمی رشته روابط عمومی
۵ آرش خوبانی مکانیک ۹۷۱۳۷۱۳۶۱۸۰۰۲۱ دبیر انجمن علمی رشته مکانیک
۶ لیلا اسدی حسابداری ۹۶۲۳۷۱۳۶۱۹۰۰۰۴ دبیر انجمن علمی رشته حسابداری
۷ مهدی ابراهیم زاده حقوق ۹۶۱۳۷۱۳۶۱۷۰۰۵۸ دبیر کانون فرهنگی و هنری
۸ قاسم شرجی روابط عممومی ۹۶۲۳۷۱۳۶۱۷۰۰۴۵ دبیر کانون دینی و اجتماعی
۹ سید عرفان حسینی حقوق ۹۷۱۳۷۱۳۶۱۷۰۰۸۳ دبیر کانون قرآنی

 

مابقی افراد به ترتیب ذیل آراء اعضاء مجمع عمومی را به خود اختصاص دادند.

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی
۱ علی بابویی حسابداری ۹۷۱۳۷۱۳۶۱۷۰۰۰۸
۲ مهدی حق گو حقوق ۹۶۲۳۷۱۳۶۱۷۰۰۲۷