ثبت نام ترم جدید آغاز شد

انتخابات انجمن های علمی‌دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری  و دینی و اجتماعی مرکز آموزش علمی- کاربردی گچساران2 در ...
بیشتر
همایش منطقه ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون فرماندارگچساران، فرمانده انتظامی گچساران،مسئول فرهنگی سپاه ناحیه گچساران، رئیس شبکه بهداشت ...
بیشتر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، حجت الاسلام والمسلمین وحید بلندی معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع ...
بیشتر
انتخابات انجمن های علمی‌دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری  و دینی و اجتماعی مرکز آموزش علمی- کاربردی گچساران2 در ...
بیشتر
همایش منطقه ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون فرماندارگچساران، فرمانده انتظامی گچساران،مسئول فرهنگی سپاه ناحیه گچساران، رئیس شبکه بهداشت ...
بیشتر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، حجت الاسلام والمسلمین وحید بلندی معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع ...
بیشتر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دستورالعمل تعیین و تکلیف دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی قبل از شروع ...
بیشتر
همایش منطقه ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون فرماندارگچساران، فرمانده انتظامی گچساران،مسئول فرهنگی سپاه ناحیه گچساران، رئیس شبکه بهداشت ...
بیشتر
+ تازه ها

ثبت نام ترم جدید آغاز شد

+ برگزیده ها
انتخابات انجمن های علمی‌دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری  و دینی و اجتماعی مرکز آموزش علمی- کاربردی گچساران2 در ...
بیشتر
همایش منطقه ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون فرماندارگچساران، فرمانده انتظامی گچساران،مسئول فرهنگی سپاه ناحیه گچساران، رئیس شبکه بهداشت ...
بیشتر
+ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، حجت الاسلام والمسلمین وحید بلندی معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع ...
بیشتر
انتخابات انجمن های علمی‌دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری  و دینی و اجتماعی مرکز آموزش علمی- کاربردی گچساران2 در ...
بیشتر
همایش منطقه ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون فرماندارگچساران، فرمانده انتظامی گچساران،مسئول فرهنگی سپاه ناحیه گچساران، رئیس شبکه بهداشت ...
بیشتر
+ اطلاعیه ها
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، حجت الاسلام والمسلمین وحید بلندی معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع ...
بیشتر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دستورالعمل تعیین و تکلیف دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی قبل از شروع ...
بیشتر
+ همایش ها
همایش منطقه ای پیشگیری از خودکشی با حضور معاون فرماندارگچساران، فرمانده انتظامی گچساران،مسئول فرهنگی سپاه ناحیه گچساران، رئیس شبکه بهداشت ...
بیشتر